Bleskozvody sú zariadenia vyrobené z vysoko vodivého kovu a ich úlohou je odviesť nadmerné elektrické napätie, ktoré vznikne pri bleskoch, do zeme.
Na momtáž bleskozvodu je vhodné myslieť už pri základoch domu, kde je treba vložiť pásovinu do betónu a tým dosiahnuť nízky zemný odpor. Časť pásoviny nechať vyčnievať v mieste každého zvodu (počet zvodov je daný STN). Nie je však problém urobiť kvalitný zvod i na staršom objekte pomocou uzemňovacích platní.

Spoľahlivú ochranu vášho majetku a zdravia pred zásahom atmosférickej elektriny zaisťuje kvalitný a odborne namontovaný systém ochrany pred bleskom LPS (Lightning Protection Systems), v súlade so súborom noriem STN EN 62 305-1 až 4. V dnešnej dobe ochrana pred bleskom nie je už len klasická časť bleskozvodu, ale celý súbor opatrení na ochranu majetku a osôb pred zásahom bleskom.

Zásah bleskom má často za následok vážne poškodenie majetku a neraz dochádza aj k priamemu ohrozeniu ľudského života! Počet intenzívnych búrok s ohľadom na súčasné klimatické zmeny súvisiace s globálnym otepľovaním každoročne rastie a s nimi je tu aj stále sa zväčšujúce riziko zásahu ľudského obydlia bleskom. Súčasne dochádza k značnému nárastu citlivých elektronických prvkov, najmä polovodičových, používaných ako v priemysle, tak aj v domácnostiach. Tam, kde ešte v blízkej minulosti bolo nasadenie modernej polovodičovej techniky z rôznych hľadísk takmer nepredstaviteľné sa dnes s úspechom používa. Zabezpečujú diaľkové ovládanie, meranie, reguláciu a vyhodnocovanie v rôznych priemyselných odvetviach. V domácnostiach slúži na získavanie informácii, štúdium, zábavu. Zariadenia s vysokým stupňom integrácie majú množstvo výhod. Tieto zariadenia sú však veľmi citlivé na napätia vyššie než pracovné, teda prepätia. Blesk je krásny a zaujímavý prírodný úkaz, ale pre človeka a jeho majetok veľmi nebezpečný. Preto je dôležité sa pred ním účinne chrániť.

 

 


 

Kontakt

Elektro HJL

Mobil: +421905561548
Email: info@elektrohjl.sk

Elektroinštalácie Alarmy Elektro Revízie Elektrikári PC Bleskozvody Lampy NIKO ABB AYKY Ističe a prúdové chrániče CYY Legrand TV Rozvody Vypínače Zásuvky   LSN Svetlá Meranie Prípojky RD Schneider Electric Kábel  FTP UTP CYKY SYKFY CY VCCKY  CYSY Megger  Fluke  UNIMER Charvin Arnoux