Elektroinštalácie, ktoré slúžia na rozvod a distribúciu elektrickej energie v budovách a ktoré zabezpečujú napájanie elektrických spotrebičov, musia spĺňať stanovené predpisy, najmä z pohľadu bezpečnosti. Pri novej výstavbe, rekonštrukcii domu, alebo bytu musí už samotná projektová dokumentácia zohľadňovať vždy najaktuálnejšie predpisy a požiadavky. Mnohokrát som sa v praxi stretol s podcenením tejto skutočnosti (stavebník sa rozhodol ušetriť, no na nesprávnom mieste), čo sa v konečnom dôsledku prejavilo na kvalite elektroinštalácie, a samozrejme vyššia cena samotnej realizácie.

Neoddeliteľnou súčastou elektroinštalácie sú elektrické komponenty, ako zásuvky, vypínače, ističe, prúdové chrániče, prepäťové ochrany, rozvádzače a svietidlá.
Rastom životnej úrovne narastá aj počet elektro spotrebičov v domácnosti. Dnes nie je zriedkavosťou vlastniť niekoľko televízorov, počítačov, hi-fi súpravu a rozličných elektrických pomocníkov v kuchyni, dielni, či záhrade. Nárast spotreby elektrickej energie podporujú aj tzv. veľké elektrické spotrebiče – elektrické sporáky, bojlery a vykurovacie telesá. Všetky tieto spotrebiče vyžadujú nielen kvalitné napájanie, ale aj ochranu proti preťaženiu a úrazu el. prúdom.

Elektroinštalácie staršie ako 30 rokov

V starších budovách je stav elektroinštalácie konzervovaný nezriedka aj 30 a viac rokov. Prirodzene, takáto elektroinštalácia nedokáže bezpečne a spoľahlivo plniť svoju funkciu v súlade s aktuálnymi požiadavkami, ktoré stanovuje norma. Jediným východiskom je rekonštrukcia. Prax však býva taká, ak je rekonštrukcia menšieho rozsahu kladieme dôraz najmä na estetické hľadisko, takže pokiaľ elektroinštalácia ukrytá pod omietkami plní svoju funkciu, necítime nutnosť ju vymeniť. Pri takomto prístupe je však len otázkou času, kedy inštalácia zlyhá a my budeme musieť riešiť havarijný stav, ktorému sme mohli predísť. Preto by sme si mali uvedomiť, že bezpečnosť a funkčnosť elektrickej inštalácie má svoj význam, a mali by sme sa postarať o jej rekonštrukciu, kým nie je neskoro.
 

Elektrické obvody

Kedysi stačil v byte jeden svetelný a jeden zásuvkový obvod. Dnes to už neplatí. Napríklad v kuchyni by malo byť aspoň päť zásuviek. Iste, počet elektrických spotrebičov v modernej kuchyni je veľký – svoju zásuvku s istením potrebuje chladnička, umývačka riadu, mikrovlnná rúra, varná kanvica, prípadne kávovar, nehovoriac o množstve drobných spotrebičov, ktoré do zásuviek pripájame dočasne – mixéry, krájače, hriankovače a atď. Uvedený počet zásuviek musíme považovať za minimálny a v skutočnosti by sme mali pamätať na dostatočnú rezervu, zohľadniac individuálne požiadavky konkrétnej domácnosti.

Podobne je to aj so svetelnými obvodmi. V miestnostiach je vhodnejšie navrhnúť rozdelené osvetlenie rôznych častí priestoru.

Kvalitná elektroinštalácia znamená nielen úsporu v spotrebe el. energie, ale aj zvýšenú bezpečnosť vašej domácnosti či firmy.

 

Projekty

Žiaľ, aj dnes sa pri príprave projektov elektroinštalácie bytu či rodinného domu môžeme stretnúť s používaním minimalistických prístupov. Luster uprostred miestnosti či zásuvky v obývačke rozmiestnené pozdĺž steny v pravidelných vzdialenostiach podľa pravítka – to všetko má korene v nedávnej minulosti. V praxi sa predpokladá, že napokon si aj tak dáme spraviť elektroinštaláciu podľa seba a projekt potrebujeme len na stavebné povolenie. Takýmto prístupom však škodíme najmä sami sebe. Ak napríklad plánujeme v obývačke umiestniť v niektorom rohu stolík s televíznym prijímačom, DVD prehrávačom a hi-fi súpravou, budeme na tomto mieste potrebovať väčší počet zásuviek. Vyhneme sa tak tradičnému neestetickému používaniu rozdvojok a predlžovacích šnúr.

 

 Nároky na elektrický príkon

Treba zdôrazniť, že nerastie len spotreba energie, ale tzv. súčasný príkon bytu – množstvo elektriny, ktoré môžeme v danej chvíli využívať. Tento príkon musíme mať na pamäti pri dimenzovaní elektroinštalácie a prispôsobiť mu prierezy vedení i veľkosti ističov. Ak by sme odber v istej chvíli neúmerne zvýšili (napríklad zapnutím väčšieho počtu spotrebičov) a toto zvýšenie by trvalo určitý čas, pravdepodobne by ističe zareagovali a odpojili príslušný obvod inštalácie. Ak však nemáme elektroinštaláciu správne nadimenzovanú alebo sme v nej robili neodborné zásahy, môžu sa prehriať a zničiť vodiče. Dimenzovanie vedení a istenia sa odvíja od štandardných hodnôt súčasného príkonu bytu.


Moderné elektroinštalácie

Dnes sú nároky na použité materiály a spôsob vyhotovenia podstatne prísnejšie. Inštalovanie hliníkových vodičov vo vnútorných rozvodoch elektroinštalácie je zakázané. Elektroinštaláciu musíme vyhotovovať v sústave TN-S, kde popri krajných vodičoch samostatne vedieme ochranný vodič PE a neutrálny vodič N. Sústava TN-S je oproti sústave TN-C s kombinovaným PEN vodičom bezpečnejšia. Materiál vodičov a inštalačných rúrok musí byť taký, aby sa v prípade požiaru nimi nemohol šíriť oheň. Inštalačné škatule so skrutkovými spojmi majú väčšinou päť mostíkov na samostatné spájanie vodičov PE a N. Čoraz častejšie sa však môžeme stretnúť so spojmi realizovanými pomocou priestorovo úspornejších bezskrutkových svoriek. Najmodernejšie trendy v oblasti elektroinštalácií sa uberajú smerom k inteligentným systémom.
 

Kontakt

Elektro HJL

Mobil: +421905561548
Email: info@elektrohjl.sk

Elektroinštalácie Alarmy Elektro Revízie Elektrikári PC Bleskozvody Lampy NIKO ABB AYKY Ističe a prúdové chrániče CYY Legrand TV Rozvody Vypínače Zásuvky   LSN Svetlá Meranie Prípojky RD Schneider Electric Kábel  FTP UTP CYKY SYKFY CY VCCKY  CYSY Megger  Fluke  UNIMER Charvin Arnoux